Vi kan tilby tjenester
og bistand innen dette

 

Tjenester

 • Generell landmåling, tunnel og veistikking.
 • Sjømåling, mobilt utstyr som også kan brukes i fjellet.
 • 3D Skanning.
 • Setningsmålinger.
 • Statiske målinger, fastmerker, passpunkt.
 • Mindre oppgaver innen industriell måling.
 • Masseberegninger, dokumentasjon, mindre tegningsarbeider.
 • Prosjektoppfølging i ProAdm, fra start til slutt i prosjektet.
 • Levering av dokumentasjon for Norsk Vei Data Bank (NVDB), Felles Kart Base (FKB).
 • Levering av ”as Built” dokumentasjon til Statens Vegvesen, byggherrer og entreprenører.
 • Utarbeidelse av maskinstyringsdata / modeller.
 • Foto / video dokumentasjon med drone.
 • Bistand til entreprenøren for bedre dataflyt innen oppmåling.
 • Oppdatering av kommunale VA kartverk Gemini / GIS Line.
 • Nedlasting og bearbeiding / sortering av laserdata fra SKV der dette finnes slik at disse kan brukes av entreprenør / byggherre.

 

Landmåling

 • Terrengkartlegging
 • Veistikking
 • Tunnelstikking, herunder navigasjon, skanning, profilkontroll, fastmerker og dokumentasjon.
 • Etablering av fastmerker, passpunkt, statiske målinger.
 • Kartlegging av bunn i sjø, vann og elver.
 • Skanning av fjellskjæringer, tomter, bygninger og tunneler.
 • Etablering av fastmerkenett for entreprenører på byggeplass / site.
 • Gjennom samarbeid med andre firma kan vi og tilby terreng / land kartlegging av større områder med drone eller flybåren laserskanning.
 • Vi kan gjennom vårt kontaktnett også tilby mer avanserte tjenester innen industriell måling, høy presisjons 3D skanning, etc.

 

Dokumentasjon

 • Masseberegninger
 • Datadokumentasjon til NVDB, FKB, SVV.
 • Bilde / video dokumentasjon med drone før / under og etter anlegg / byggeaktivitet.
 • Leveranse av data til kommunal VA dokumentasjon

 

Hjelp til entreprenøren

 • Prosjektoppfølging via ProAdm fra start til slutt i prosjektet.
 • Maskinstyringsdata / modeller
 • ”Voksenopplæring” for bedret struktur og dataflyt hos entreprenørens egen stikker.
 • Tips og triks

 

Vi kan levere data til følgende typer maskinstyringsystemer

 • Mikrofyn / Wisiual Machine / Leica Icon
 • Topcon / Norsecraft
 • DigPilot.
 • LandNova
 • Atlas Bever (TLI format) tunnel navigasjon.
 • Styringsdata for tunnelrigg, inkl planer via AC UGM

Vi kan også konvertere direkte fra VIPS til ønsket format om du trenger det.

 

... og noe av utstyret
vi bruker er følgende

 

GPS

 • Trimble R6 / R8 med TsC 3 målebok / T10 tablet
 • Trimble base (i områder med manglende dekning)

Totalstasjon

 • Trimble S7

3D skanner

 • Faro Focus 3D X120 med Scene programvare.

Programvare

 • Gemini Entreprenør / Terreng / Tunnel / Skanning
 • ProAdm
 • Geo Professional
 • Novapoint SiteTool
 • Trimble Business Center /advanced surveying
 • Hydro Pro
 • Autocad
 • Atlas Copco - Underground Control Manager

 

Til forsiden >